Onderwijsvisie

Gezonde leerlingen in een gezonde schoolomgeving

Veel jongeren hebben overgewicht, bewegen onvoldoende en weten niet goed wat (on)gezond gedrag is. Gezond bewegen draagt niet alleen bij aan hun welbevinden, het verbetert ook schoolprestaties op lange termijn en het biedt een betere basis voor verdere ontwikkeling.

 

Gezonde leerlingen in een gezonde schoolomgeving presteren beter en verzuimen minder. Aandacht voor gezondheid levert belangrijke voordelen op voor de leerlingen, de medewerkers, de school en de ouders (Bos et al., 2010; van der Lucht & Polder, 2010).

 

De gezondheid van leerlingen draagt bij aan het versterken van hun weerbaarheid. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van gezonde keuzes. Een goede gezondheid helpt de (gezondheid) verschillen tussen leerlingen te verkleinen (Bos et al., 2010; van der Lucht & Polder, 2010).

 

Een gezonde school

De meeste scholen kiezen ervoor om een gezonde school te zijn omdat zij leerlingen meer mee willen geven dan alleen rekenen en taal. Zij zien het leren maken van gezonde keuzes als de basis van een optimale ontwikkeling. Zij willen graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl bij leerlingen. De school beschouwt zichzelf als partner in de opvoeding van kinderen, wat inhoudt dat zowel de school als ouders een rol hebben als het gaat om hun gezondheid.

Waarom een Jumbo Fitclass Challenge in uw school?

Een goede school stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten en heeft behalve voor educatie ook aandacht voor een gezonde schoolomgeving, gezonde voeding en leefstijl. Door de JUMBO Fitclass Challenge onderdeel te maken van het lesprogramma en het schoolbeleid, zorgt de school ervoor dat de leeropbrengsten op dit gebied verduurzaamd worden.